Askeleet

Toipumisohjelmamme:
Ohjelma koostuu 12 askeleesta ja 12 perinteestä.
Nämä eivät ole käskyjä tai neuvoja, vaan ehdotuksia.
Askeleet ovat ehdotuksia henkilökohtaiselle
kehittymiselle ja perinteet ryhmien toiminnalle.

Huomaa, että ohjelmassa mainittu Jumala ei ole mikään
määrätty Jumala, vaan se mihin itse kukin uskoo. Jos Sinulla
ei ole mitään Jumalaa tai Korkeampaa voimaa, yritä uskoa
siihen, että kun ryhmä on auttanut muita, se voi auttaa Sinuakin.

Viikoittaisten ryhmäkokoontumisten ja niiden välillä
tapahtuvien puhelin- tai muiden kontaktien yhteydessä
tuemme toinen toisiamme. Emme ole enää yksin taistelemassa
usein toivottomalta tuntuvaa taistelua pakonomaista syömistä vastaan.

Toivomme Sinun saavan tästä yhteisöstä sitä apua ja ymmärrystä,
mitä vain sellaiset voivat antaa, jotka ovat kokeneet samaa.

Haluamme pitää luottamustasi arvossa ja antaa Sinulle tunteen,
että mikään tilanne ei ole liian vaikea eikä mikään
vastoinkäyminen liian suuri voitettavaksi.

Olet tervetullut mihin kokoukseen tahansa!

 Webmaster Ulla
Copyright © Overeaters Anonymous