12 Perinnettä

1.

Yhteisen hyvinvointimme tulisi olla ensi sijalla; henkilökohtainen toipuminen riippuu
OA:n yhtenäisyydestä.
2.

Ryhmämme tarkoitusta varten on olemassa vain yksi lopullinen auktoriteetti – rakastava Jumala sellaisena kuin Hän ilmaisee itsensä ryhmäomassatunnossamme. Johtajamme ovat vain uskottuja palvelijoita; he eivät hallitse.

3.
Ainoa vaatimus OA-jäsenyydelle on halu lopettaa pakonomainen syöminen.
4.
Kunkin ryhmän tulisi olla itsehallinnollinen, paitsi asioissa jotka vaikuttavat toisiin ryhmiin tai koko OA:han.
5.
Jokaisella ryhmällä on vain yksi ensisijainen tarkoitus – viedä sanomaansa vielä kärsivälle pakonomaisille ylensyöjille.
6.

OA-ryhmän ei tulisi milloinkaan ryhtyä tukemaan, rahoittamaan eikä lainaamaan OA:n nimeä mihinkään muuhun asiaan liittyvään toimintaan tai ulkopuoliseen hankkeeseen, etteivät rahaa, omaisuutta ja arvovaltaa koskevat ongelmat johtaisi meitä pois ensisijaisesta tarkoituksestamme.

7.
Jokaisen OA-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja kieltäytyä ulkopuolisista avustuksista.
8.
Anonyymien Ylensyöjien tulisi aina säilyä ei- ammattimaisena, mutta palvelukeskuksemme voivat palkata erikoistyöntekijöitä.
9.
OA:ta sinänsä ei tulisi koskaan organisoida, mutta voimme muodostaa palveluneuvostoja tai toimikuntia, jotka ovat suoraan vastuussa niille, joita palvelevat.
10.

Anonyymeillä Ylensyöjillä ei ole mielipidettä ulkopuolisista asioista; näin ollen OA:n nimeä ei pitäisi koskaan vetää mukaan julkisiin kiistoihin.

11.
Suhdetoimintamme perustuu pikemminkin vetovoimaan kuin julkisuuden tavoitteluun; meidän on aina pysyttävä henkilökohtaisesti anonyymeinä lehdissä, radiossa, elokuvissa, televisiossa ja muissa julkisissa tiedotusvälineissä.
12.
Anonyymiteetti on kaikkien näiden perinteiden hengellinen perusta, joka aina muistuttaa meitä asettamaan periaatteet henkilöiden edelle.Webmaster Ulla
Copyright © Overeaters Anonymous